Test

V tom čase se mi do rukou dostala kniha Nenásilná komunikace od Marschalla Rosenberga. Když jsem přečetla první řádky, pochopila jsem, proč je důležité být v kontaktu se svými pocity a jak schopnost vnímat, co cítím a co potřebuji, může změnit můj život k lepšímu a přinést do vztahů upřímnost a uvolnění.

Filozofie nenásilné komunikace je založena na empatii, která v nás probouzí soucit a pochopení. A právě empatie mi pomáhala a stále pomáhá s objevováním toho, kdo jsem, proč reaguji zrovna tak, jak reaguji a proč cítím zrovna to, co cítím. Pomáhá mi také v tom, abych lidi přijímala v jejich celistvosti, a umožňuje mi chápat motivy jejich činů. Nahradila jsem posuzování a hodnocení chování druhých za soucit a pochopení. Tím se mi otevřel nový prostor pro komunikaci a naslouchání.