Pro firmy

Záživné, praktické a dynamické workshopy zaměřené na probuzení a prohloubení koučovacích dovedností, proaktivního a respektujícího přístupu v komunikaci a na poskytování konstruktivní zpětné vazby, na kterých se rozhodně nebudete nudit.

Žádná velká teorie, rovnou praxe.

Ve dvojicích i v malých skupinkách ochutnáte rozdíl mezi rozhovory vedenými běžným způsobem a rozhovory vedenými pomocí koučovacích principů, navíc podpořenými metodikou empatické komunikace.

Během dvou dní se dozvíte, jak otevřeně naslouchat svým kolegům, nadřízeným nebo podřízeným, jak pracovat se svými emocemi i s emocemi svého týmu nebo svých kolegů, a jak vést rozhovory vedoucí k dohodě nebo k nalezení řešení, které zrychlí a zefektivní vaši spolu/práci.

… jak může koučink a empatická komunikace zlepšit vztahy, prohloubit spolupráci a obnovit vzájemný respekt?

 • Ztrácíte na schůzkách čas dohadováním, které nikam nevede?
 • Máte pocit, že se ve vašem pracovním prostředí vytratil vzájemný respekt?
 • Hledáte cesty, jak zefektivnit komunikaci mezi sebou a podnítit pro-aktivitu při plnění pracovních úkolů?
 • Chcete zlepšit způsob, jakým se ve vaší firmě dává a/nebo přijímá zpětná vazba?

I když většina firem řeší podobná témata v rámci komunikace a mezilidských vztahů na pracovišti, je pro mne důležité, aby byl kurz, který budu realizovat v konkrétní, resp. vaší firmě, vytvořen přímo na míru, podle vašich aktuálních potřeb nebo témat.

Proto konkrétní obsahovou část kurzu tvořím v úzké spolupráci se zadavatelem školení, kdy si nejprve zjistím, co přesně byste chtěli zlepšit nebo řešit a jaký by měl být výsledek celé naší spolupráce. Zároveň mne zajímá, jak vnímají dané téma nominovaní účastníci kurzu, proto jsem s nimi, pokud to situace dovolí, krátce v kontaktu ještě před zahájením samotného kurzu a ladím obsah tak, aby vyhovoval oběma stranám, zadavateli i účastníkům.

Následně vám pošlu návrh struktury kurzu, který může trvat jeden nebo dva dny. Dbám na to, aby kurzy byly záživné a aby lidé potřebnou teorii vstřebali přímo z praktických cvičení a rolových her. Každým cvičením vás budou, kromě mě, doprovázet také pečlivě připravené pracovní materiály, které vám po skončení kurzu zůstanou nadále k dispozici.

Níže uvedenou strukturu kurzu proto prosím považujte za orientační. Tato struktura vychází z dříve realizovaných kurzů.

 • Co pro nás znamená konflikt, jak ho vnímáme, co nám dává i bere
 • Jak můžeme energii konfliktu využít k tvoření kreativních řešení
 • Demonstrace konfliktu a jeho řešení běžným způsobem vs. řešení skrze empatickou komunikaci
 • Co je empatie, kde ji najdu a jak mi může pomoct v nejen práci a nejen v konfliktech
 • Empatické rozhovory a význam ocenění a respektu v pracovních vztazích
 • Sokratův test aneb jak se správně ptát
 • Vlastnosti úspěšného interního kouče
 • Proces nastavení kariérních cílů
 • Aktivní interakce v rozhovoru – model GROWTH (Cíle, Realita, Možnosti, Postupy, Taktiky, Návyky) – praktický nácvik
 • Používáme model GROWTH: LCD model (Naslouchej, Ujasni si, Rozhodni se) – praktický nácvik
 • Naslouchání, které vede k pochopení: AMPP model (Zeptej se, Odzrcadli, Parafrázuj, Pokračuj) – praktický nácvik
 • Typy otevřených otázek, které podněcují přemýšlení o cílech nebo řešení
 • Věty a slovní spojení, které zabíjejí komunikaci a spolupráci
 • Osobní sdílení zkušeností se zpětnou vazbou od účastníků kurzu. Pohled dávajícího i přijímajícího.
 • Psychologické aspekty zpětné vazby
 • Typy zpětné vazby
 • Proces dávání zpětné vazby – model EEC (Příklad, Efekt, Co dál) – praktický nácvik
 • Proces přijímání zpětné vazby – model LCD (Naslouchej, Ujasni si, Rozhodni se) – praktický nácvik
 • Sdělování negativní/nepříjemné zpětné vazby
  • Jak vyjádřit nespokojenost a zabezpečit, aby přijímající zůstal otevřen hledání řešení – praktický nácvik
  • Jak přijmout a ustát nepříjemnou zpětnou vazbu, pracovat s emocemi a zůstat otevřen hledání řešení – praktický nácvik

Délka kurzu:
Základní verze: celodenní kurz – 7 hodin anebo dvoudenní kurz – 14 hodin v závislosti na tématu a počtu účastníků.
Kurzy je možné realizovat i v angličtině.

Naša spoločnosť BEZ TRANFORMÁTORY patrí pod odvetvie elektrotechniky a výroby, preto bolo pre mňa spolu s kolegami, absolvovanie interaktívneho školenia s témou – nenásilná komunikácia, veľkou výzvou. Na prvý pohľad sa môže totiž javiť, vzhľadom na predmet činnosti našej firmy, že je u nás riešenie komunikácie, emócií a vzťahov kdesi na chvoste priorít. Prispieva k tomu aj väčšie percento mužov zamestnancov. Na seminári pod vedením Lenky Urban sme sa však presvedčili o opaku. Postupne sme počas dvoch dní spoznávali naše vnútorné myšlienkové pochody, ktoré sú spojené s následnou verbálnou aj neverbálnou komunikáciou a nimi sú podmienené nielen naše medziľudské vzťahy, ale aj vzťah k sebe samému. Nadobudnuté poznatky hodnotím veľmi pozitívne a dodnes s úsmevom spomínam na dva dni semináru - vzťahy, komunikácia a emócie vložené do každodennosti vytvárajú pracovnú atmosféru, ktorá je najdôležitejším faktorom v spokojnom a harmonickom pracovnom živote.
BEZ Transformátory, Bratislava
“Very positive was the insight into psychology, feelings, reactions and related topics.” *** “Combination of 2 experienced and professional trainers, complementing each other. *** Very clear communication of the coach - clarifying unclear, or wrongly understood topics immediately.” *** “Positive thinking environment, encouraging to speak-up of every attendee." *** "Ice-breaking exercises - e.g. Zig, Zag, bang :)” *** “Exercises with predefined scenarios for the trainees to observe and learn” *** “Thank you very much to both of you Lenka, and Dan, for the inspiring training :)” ***
CAPCO, Bratislava