Ochrana osobních údajů

Pokud jste naším zákazníkem, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. 
Zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízením Evropského parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679)

I. Kdo je Správce?

Podnikatelka a provozovatelka webové stránky www.lenkaurban.com Ing. Lenka Urban, se sídlem Úvozní 3, 735 31 Bohumín 3, IČ: 70038635, fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 01. 08. 2010. Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Bohumín. 

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

 • Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu.
 • Splním, dle článku 13 GDPR, informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů.
 • Umožním a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

II. Kontaktní údaje na správce

Pokud se na mě budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete mě kontaktovat na e-mail: ing.lenka.urban@gmail.com

III. Kdo je zpracovatel?

Zpracování osobních údajů je uskutečňováno mnou, tedy správcem, osobní údaje však pro mne mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • WEDOS – poskytovatel domény a webhostingu; WEDOS Internet, a.s., Masarykova 1230, 373 41 Hluboká nad Vltavou, IČ: 28115708
 • Fakturyonline.eu – tvorba faktur; Vojtěch Jahoda, IČ: 75278383, Havlíčkova 551/9, 678 01, Blansko
 • Mailchimp – on-line rozhraní na posílání hromadných emailů; Attn. Privacy Officer, privacy@mailchimp.com, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
 • a další, všeobecně známé společnosti – Facebook, Google, Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu vyžít další aplikace nebo zpracovatele, abych si ulehčila a zkvalitnila zpracování osobních údajů. Slibuji vám, že v takovém případě budu při výběru zpracovatelů klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování, jako na sebe. 

Osobní údaje neposkytuji žádným třetím stranám. 

IV. Rozsah osobních údajů a účely zpracování 

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 1. Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje v rozsahu: e-mail, jméno, telefonní číslo nutně potřebuji k plnění smlouvy (např. kvůli změně anebo potvrzení dohodnutého termínu, informování ohledně semináře nebo jiné akce, na kterou jste se přihlásili a k jiným komunikačním účelům. Tyto informace uchovávám pro svou potřebu po dobu 5 let od získání kontaktu.  

 1. Fakturace a vedení účetnictví 

Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, poštovní adresa, případně IČO nutně potřebuji, abych mohla splnit svou zákonnou povinnost pro sestavování a evidenci daňových dokladů – fakturaci. Tyto informace uchovávám po dobu 10 let od získání kontaktu.  

 1. Marketing 

Posílání newsletterů, pozvánek na semináře a jiné akce.  Vaše údaje (e-mail a jméno), na co klikáte v e-mailu a kdy nejčastěji email otevíráte, využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Pokud jste mým zákazníkem, konám tak z oprávněného zájmu, protože se domnívám, že vás mé novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky. 

Pokud nejste mým zákazníkem, zasílám vám newsltettery jen na základě vašeho prokazatelného souhlasu, po dobu 5 let od udělení souhlasu. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu, který se nachází v dolní části každého emailu. 

 1. Komunikační údaje

Jedná se o komunikační údaje, které zahrnují veškerou komunikaci, kterou mi zašlete, ať už prostřednictvím kontaktního formuláře na mých webových stránkách lenkaurban.com, prostřednictvím e-mailu,  dotazníků, textových zpráv, zpráv na sociálních sítích, příspěvků na sociálních sítích nebo jakékoli jiné komunikace, kterou mi zašlete. Tyto údaje zpracovávám pro účely komunikace s vámi, pro vedení záznamů a pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Mým zákonným důvodem pro toto zpracování jsou mé oprávněné zájmy, kterými je v tomto případě odpovídat na zaslaná sdělení, vést záznamy a zjišťovat, uplatňovat nebo obhajovat právní nároky.

Kontaktní formulář na webových stránkách a dotazníkové formuláře vyžadují, kromě informačního textu,  vyplnění vašeho emailu, jména a případně telefonní číslo, jehož vyplnění není povinné.
Tyto informace uchovávám pro svou potřebu po dobu 5 let od získání kontaktu. 

 1. Fotografická dokumentace ze živých akcí a reference

Jestliže se zúčastníte některé z mých akcí, které organizuji naživo, je možné, že vás zachytí objektiv našeho fotoaparátu. Fotografie anebo videa pořizuji kvůli oživení své webové prezentace a jako ukázku toho, co se u mne děje – jako reportáž z akce. Kromě vystavení fotek / videí na svých webových stránkách lenkaurban.com budu sdílet fotky / videa i na své facebookové fan page – https://www.facebook.com/KonecneSiRozumime a facebookovém profilu Lenka Urban – Komunikační alchymie – https://www.facebook.com/lenkaurbancoach. A to pouze a jenom s vaším prokazatelným souhlasem, který můžete kdykoliv odvolat podle čl. 7 GDPR.  

Protože chci respektovat vaše soukromí a právo na anonymitu na organizovaných akcích, dovolím si vás upozornit na možnost focení / natáčení videí dopředu a to jednak zasláním informačního emailu s možností udělit mi elektronický souhlas se zveřejněním vaší fotografie nebo videa na webových stránkách lenkaurban.com b) facebookové fan page – https://www.facebook.com/KonecneSiRozumime a facebookovém profilu Lenka Urban – Komunikační alchymie – https://www.facebook.com/lenkaurbancoach., tak papírovou formou přímo na místě akce v průběhu registrace. 

Tyto pravidla platí i pro písemné reference, které si dovolím uveřejnit jen s vaším souhlasem na svých webových stránkách, facebookovém profilu anebo fan page.  

Fotografie, videa a reference uchovám ve své databázi, dokud svůj souhlas neodvoláte, případně do doby, kterou si určíte při udělování vašeho souhlasu. Takto stanovená doba bude součástí dokladu o udělení souhlasu.

V. Cookies

Stránka lenkaurban.com nepoužívá žádné vlastní “Cookies”. Na stránce je umístěný kód “Google Analytics”, který využívá “Cookies” na analýzu návštěvnosti mých stránek. 

To znamená, že při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a které stránky si prohlížíte. Používání cookies na měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, protože věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby. 

Sbírané cookies soubory jsou zpracovávané hlavně prostřednictvím služby Google Analytics, provozovanou společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Sesbírané cookies soubory jsou společností Google Inc. zpracovávány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Dále, protože na stránce je vložený plugin na Facebookovou fan page https://www.facebook.com/KonecneSiRozumime, je aktivní i “Cookies“ pro facebook.

Naše webové stránky se dají procházet také v režimu, který neumožňuje sběr osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat v nastavení vašeho prohlížeče.  

Souhlas se sběrem “Cookies“ udělujete v informačním panelu kliknutím na tlačítko “Souhlasím“. Souhlas udělujete na dobu, která je uvedená u jednotlivých cookies. Tu zjistíte tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na ikonu “i“ nalevo od webové adresy – Zobrazit informace o stránkách.

Souhlas se sbíráním údajů souborů cookies můžete vzít kdykoliv zpět a to pomocí změny nastavení příslušného internetového prohlížeče. 

VI. Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které zodpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji všechny možné (aktuálně známé) technické a organizační opatření, které brání zneužití, poškození anebo zničení vašich osobních údajů. 

VII. Poskytování dat mimo Evropskou unii

Data zpracovávám výhradně v Evropské unii anebo v krajinách, které zajišťují zodpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise. Mimo EÚ zpracovávají data společnosti Google (Google Analytics), Facebook a Mailchimp, jejichž ochrana osobních údajů je v souladu s platným GDPR.

VIII: Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací. Se zpracovateli máme uzavřené písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí. Seznam zpracovatelů najdete v odstavci III.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

IX. Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: ing.lenka.urban@gmail.com

 1.  Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.
 2.  Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám doložím ve lhůtě 14 dní, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
 3.  Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální, neúplné nebo nesprávné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů. V tomto případě mne prosím kontaktujte naing.lenka.urban@gmail.com a já změny vykonám do 7 dní od doručení vaší žádosti. 
 4.  Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. V tomto případě mne prosím kontaktujte naing.lenka.urban@gmail.com a já změny vykonám do 7 dní od doručení vaší žádosti.
 5.  Můžete omezit rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování podle čl.18. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Další práva v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 1.  Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů

Máte právo kdykoliv odvolat udělený souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely nabízení obchodu a služeb anebo souhlas se zveřejněním fotografií, videí či referencí. Učinit tak můžete zasláním elektronické žádosti na email ing.lenka.urban.com. Odvoláním vašeho souhlasu není dotčeno zpracování osobních údajů před jeho odvoláním.

 1.  Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasílám, jste-li můj zákazník na základě mého oprávněného zájmu. Pokud zákazníkem nejste, posílám vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr mých e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

 1.  Právo na přenositelnost: 

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci. Na provedení potřebuji alespoň 14 dní.

 1.  Právo na výmaz (být zapomenut):

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). V takovém případě vymaži veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smaži všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budu informovat emailem. (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně výjimek, kdy se výmaz neprovede).

 1.  Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

 1.  Právo na stížnost u správce nebo u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Ze stížnosti musí být zřejmé, kdo ji podává a co je jejím předmětem. V opačném případě nebo je-li to nutné k vyřízení, vás vyzvu k doplnění chybějících informací ve stanovené lhůtě. Nebude-li stížnost doplněna, nebude moci být vyřízena. Lhůta na vyřízení stížnosti je 30 kalendářních dnů a začíná plynout prvním pracovním dnem po jejím doručení či doplnění. 

Na postup mně, jako správce, lze podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ČR, https://www.uoou.cz. 

X. Mlčenlivost

Dovoluji si Vás ujistit, že já i mí spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25. 5. 2018