Obejmi mě slovem

… empatie jako cesta k uzdravení mezilidských vztahů

 • Je vám projev emocí vašich blízkých nepříjemný, anebo se někdy cítíte bezmocně, protože nevíte, co říct/jak reagovat?
 • Cítíte se někdy osamělí, protože od svého okolí nedostáváte takovou slovní podporu, jakou byste potřebovali?
 • Zajímá vás, jak to, co lidé cítí, ovlivňuje jejich reakce a rozhodování?
 • Chtěli byste se naučit způsobu vědomé práce s emocemi, díky kterému se osvobodíte od navyklých stereotypů v komunikaci a jednání?

Emoce. Slovo spojované hlavně se ženami. Ale i muži cítí. Všechny lidské bytosti cítí. Od narození až po poslední výdech.

Emoce – naši věrní souputníci, kteří jsou s námi den co den. A přitom o nich tak málo víme. Nezajímáme se o to, odkud přišly, nebo co nám chtějí říct, a přitom mají tak velký vliv na naše rozhodování, chování, reakce nebo slova, která vypustíme z úst!

Emoce nám pomáhají odkrýt to, co v našem nitru potřebuje pozornost a péči. Je to zpráva pro nás, ne pro druhé. Když emoci projevíme bez hlubšího pochopení, riskujeme, že bude druhými zle interpretována. Dovolíme-li si emoci naslouchat a popsat slovy její zprávu bez obviňování nebo výčitek, vytvoříme tím prostor pro hledání řešení. Pro naplnění toho, čeho se nám nedostává. Tím můžeme předejít i zbytečným konfliktům nebo nedorozuměním.

Nikdo mě neučil, jak ustát emoce své vlastní nebo svých blízkých, natož jim porozumět. A už vůbec ne to, jak na ně reagovat a co říkat v různých situacích. Ještě stále mám v živé paměti ty trapné momenty ticha, kdy jsem díky staženému hrdlu nedokázala nic říct člověku, který tak moc potřeboval slyšet něco, co by ho povzbudilo. Nebo naopak v momentech, kdy jsem raději měla mlčet, jsem plácala páté přes deváté, jen abych se cítila užitečná. Vše, co jsem se naučila o emocích, přišlo z vlastních životních lekcí a z pozorování svého blízkého i vzdáleného okolí. A jak to máte vy?

Když se dostaneme do emocí nebo vidíme člověka, jak pláče, nebo se hněvá, mnohdy nás to paralyzuje nebo nahání strach. Nevíme, jak se zachovat. A tak mnohdy reagujeme způsoby, které nejsou příjemné ani nám, ani druhé straně. Reagujeme:

… a snaha se míjí účinkem. Ne vždy totiž naše slova zasáhnou přesně cíl. I přes naši upřímnou snahu být vnímavým kamarádem, partnerem nebo rodičem, se může stát, že se ten druhý cítí nepochopený a osamělý.

Pojďte se se mnou podívat pod povrch základních emocí, jako je strach, hněv, smutek, radost a štěstí.

 • Prožívané emoce společně prozkoumáme na třech úrovních:
  • na úrovni těla – skrze jemný pohyb;
  • mysli – skrze slova;
  • a na úrovni srdce – skrze řízenou meditaci (vycházet budeme z vašich reálných situací, které si zvolíte sami)
 • Naučím vás vidět v emocích posly zpráv, které když vyslyšíte, stanete se tvůrci svého života, nikoli jeho pasivními vykonavateli a zároveň člověkem, který přesně ví, co říct, aby nezranil, ale povzbudil
 • Povím vám, jak díky dovednosti empatie můžete zamýšlená slova nabít energií soucitu, namísto energie lhostejnosti nebo strachu a vyjádřit tak svou upřímnou péči a zájem
 • Ukážu vám, jak se otevřít skutečnému prožívání vám blízkého člověka a obejmout ho nejen fyzicky, ale i správně zvolenými slovy, která budou působit jako léčivý nektar na jeho strádání
 • Pomůžu vám rozpoznat momenty, kdy přebíráte a žijete emoce někoho jiného

Strach projevit své emoce a strach ustát emoce druhých nám brání žít otevřené a plnohodnotné vztahy naplněné vzájemnou podporou, povzbuzením a pocitem, že nejsme sami.

Právě tento strach vám můj kurz pomůže překonat.

Délka kurzu:
Ochutnávkový kurz – 3 hodiny
Prohlubující kurz – celodenní – 8 hodin (více cvičení, rolových her, řízená meditace a pohyb)