Jsi víc, než si myslíš! (1)

MASTER YOUR EMOTIONS

and let them work for you in challenging conversations

8 week intense and individual guidance and support

➣ Are your emotions driving you crazy in conversations in which you need to be calm and focused?

➣ Are you eager to speak out loud your opinion but remain silent instead, and feel angry or sad or hopeless about it?

➣ Are you wondering why your attempts to discussion often leads to hassle or conflict?

➣ Are you affraid to express what you think or feel because you care about the other side´s reaction?

Let me show you how you can manage your emotions in challenging converstations and not be managed by them. 

I am offering you intense, individual support, guidance and accountability so that you can master your emotions, gain them over control and become confident in any conversation regardless of its outcome. 

➣ You will be able to understand the message each emotion is delivering to you,

➣  You will learn how to feel the emotion in the body, how to treat it and how to detach from it,

➣  You will learn how to separate emotions from facts in the conversation on both sides,

➣  You will be able to express your feelings and authenticity in a harmless way,

➣  You will get clarity on what you want to say and how to react so that the conversation leads to understanding and resolution,

➣  You will discover how to structure your sentences so that the conversation is smooth and valuable,

➣  You will feel confident and strong in talking about what you need, what you want or what you don´t want,

➣  You will be able to start talking in moments where you are silent right now and you are not happy about it,

➣  You will feel relieved and free from inner pressure caused by suppressing your reactions in conversation,

➣  You will understand why some conversations are challenging for you and why you are losing your energy,

➣  You will get a new perspective on emotionally challenging conversation.

What exactly are you getting in the program:

➣ 8 weeks of individual guidance for you so that you are able to manage your emotions in conversations and not be managed by them,

➣ 30 min individual online emotional coaching each week,

➣ 40 min online training of mastering your emotions in specific conversation of your choice,

➣ 15 min online feedback to your progress, 

➣ Support and accountability during the whole program,

➣ PDF handouts for mastering your emotions,

➣ Templates for creating sentences that will help you usefully engage your emotions in conversation,

➣ 20 min record of guided visualizations tailored to the topic of each week that will help you to anchor new approaches to dealing with emotions, starting from 2nd week,

Tailored mantra to boost your confidence in challenging conversations.

 

Our journey will start from 18. 4.2022.

BONUSES:
1) Access to free 4w course,


2) I will give you useful tool that will help you with self-reflection and make your learning from mistakes approach more fun,


3) SPECIAL BONUS FOR EARLY BIRD applying till 30. 4. 2022:
 45 min training on How to manage and react to emotions of the other side from the terapeutist the crisis communiacation trainer Táňa Mančík. 

adfadsfadsf
THIS ALL YOU CAN GET FOR THE SPECIAL PRICE 6 960 KČ, VALID TILL 30. 4. 2022

What you can be looking forward to:

➣ my kind and understanding energy,

➣ support, accountability and care

➣ anchoring your new skills,

➣ supporting mantras and guided visualizations,

➣ feedback to your conversation progress and emotional management, 

feeling that you are able to control your emotions and lead the conversation into mutual understanding

Frequently asked questions:

➣ Co když mi navrhovaný termín nebude vyhovovat?
Na všem se dá domluvit, když se o tom mluví.
Věřím, že společně najdeme takové termíny, které budou vyhovovat nám oběma.

➣ Co když nebudu chtít nebo nebudu moct využít v týdnu tvůj čas?
Domluvíme se na prodloužení spolupráce podle aktuální situace.
Můžeš vynechat max. 2 týdny, moje podpora je Ti k dispozici dohromady 8 týdnů.

➣ Co když nebudeš moct Ty?
Když nebudu moct já, domluvíme si náhradní termín. V tom případě se tato náhrada nepočítá do limitu 8 týdnů.

➣ Co když nevyužiju celých 90 min týdně?
Čas je relativní 🙂 Ale měl by mít své mantinely. Někdy nám bude stačit kratší doba, někdy delší. V mé zodpovědnosti je hlídat čas tak, abychom obě byly spokojeny a ani jedna z nás nepřišla zkrátka.
Pro upřesnění – budu zapisovat, kolik času jsme každý týden společně strávily a dám vědět, jak jsme na tom.

➣ Co když využiju více času než 90 min týdně?
Čas je relativní 🙂 Ale měl by mít své mantinely. Někdy nám bude stačit kratší doba, někdy delší. V mé zodpovědnosti je hlídat čas tak, abychom obě byly spokojeny a ani jedna z nás nepřišla zkrátka.
Pro upřesnění – budu zapisovat, kolik času jsme každý týden společně strávily a dám vědět, jak jsme na tom. Pokud budu vnímat, že spolupráce bude vyžadovat více jak 60 min extra času, dám dopředu vědět a domluvíme se, jak dál.

➣ Můžu platbu uhradit po částech?
Ano, platbu můžeš uhradit ve dvou splátkách, ve dvou polovinách ceny. Bez navýšení. 

➣ Co když v průběhu zjistím, že už spolupráci nepotřebuju nebo mi spolupráce nebude vyhovovat nebo celý běh nebudu moci dokončit?
I to se může stát. V tom případě jsou tady Obchodní podmínky, které tuto situaci řeší.

Máš otázku, na kterou nevidíš odpověď?
Nebo si nejsi jistá, jestli je tahle individuální podpora pro Tebe vhodná?
Rezervuj si se mnou 15 min konzultaci, kde spolu probereme, co je potřeba!

Empatie pro mě znamená schopnost naladit se na pocity druhého člověka a mluvit o nich jeho vlastním jazykem. Je to umění cítit, co prožívá a zároveň si být stále vědom toho, že to nejsou mé pocity, ale jeho.

ČTYŘI KVALITY EMPATIE

  1. Ochota vnímat situaci z jiného úhlu pohledu – podívat se na ni očima druhého člověka a vidět ji jako pravdivou pro něj, i když já sama ji vnímám odlišně.
  2. Schopnost vnímat situaci bez analýz, hodnocení a soudů, které vytváří má mysl – zůstat objektivní.
  3. Ochota vcítit se do pocitů druhého člověka a „ochutnat“ je. Být zvědavý na to, co asi člověk v dané situaci může cítit a co může potřebovat? Vodítkem nám můžou být právě naše vlastní zkušenosti.
  4. Schopnost a ochota bavit se o pocitech s druhými. Mluvit o tom, co asi cítí a co potřebují, aniž bychom jim vkládali do úst naše vlastní interpretace myšlenek.

Abychom byli schopni empatie, je důležité začít u sebe – SEBE-EMPATIÍ.
Dokážeme-li být v kontaktu se svými pocity a potřebami a uvědomovat si podněty, které vedou k našim reakcím na danou situaci – dokážeme to stejné i u ostatních.

Video, které jednoduše vysvětluje, co je empatie:

Nenásilná komunikace

Marshall B. Rosenberg, zakladatel modelu nenásilné komunikace s jeho symboly.
Žirafa jako symbol empatie a šakal jako symbol kousavého vyjadřování, které vede k nedorozuměním.

Nenásilná komunikace je založená na předpokladu, že všichni lidé jsou schopni soucitu a uchylují se k násilí jen tehdy, když už nevidí jinou možnost, jak uspokojit své potřeby. Připomíná nám, že každý z nás má od narození přirozenou schopnost spolupráce a spojení s druhými lidmi (umění empatie), které jsou postupně potlačené vlivem společnosti, ve které se vyjadřování pocitů vnímá jako projev slabosti a vyjádření potřeby jako sobectví. Nenásilná komunikace nás osvobozuje od našich zažitých vzorců chování v komunikaci s druhými i v komunikaci samých se sebou.

Nenásilná komunikace nás učí:

Využívání principů nenásilné (též empatické) komunikace vede k minimalizaci nedorozumění a k rozvoji empatie vůči sobě i druhým. Rozvíjí soucit, zjemňuje člověka tím, že snižuje agresivitu, léčí a posiluje vztahy.

Jsem trpělivá průvodkyně, která respektuje Tvou osobnost a autentičnost.

Za klíčové nástroje své práce považuji vzájemnou důvěru, empatii a naslouchání druhému ušima, očima i srdcem.

Mám osobní zájem na Tvém úspěchu, proto se Tě vždy budu snažit motivovat a dostat z Tebe maximum pro změnu, pro kterou jsi se rozhodl/a. Těší mě vidět člověka zvládat výzvy. Je to neuvěřitelně posilující oboustranný zážitek. Je to energie, která dává sílu měnit a posouvat věci vpřed.

Prošla jsem intenzívním výcvikem koučovacích dovedností, včetně tréninku intuitivního koučování, u společnosti Results Coaching Systems. Ta vyučuje specifickou formu koučování zaměřenou na hledání řešení.

Mám za sebou absolvování několika kurzů nenásilné komunikace včetně mezinárodního intenzívního výcviku, dále kurzy vyjednávání, argumentace a přesvědčování, Focusingu a práce s motivací.

Sama se účastním prožitkových sebe rozvojových seminářů, vzdělávám se v oblasti psychologie, studovala jsem tibetský buddhismus a studuji tradiční čínskou medicínu, která mně inspiruje svým celistvým přístupem k léčení člověka. Neustále rozvíjím své znalosti a dovednosti.

Absolvovala jsem meditační odloučení v Anglii, které mi, kromě jiného, pomohlo získat větší kontakt se svou intuicí a prohloubit dovednost empatie, mám za sebou týdenní pobyt ve tmě a dále pokračuji v meditačních a relaxačních cvičeních.

Za nejpřínosnější výcvik však považuji praxi – vlastní zkušenosti a prožitky, během kterých jsem měla a stále mám možnost vyzkoušet to, co se učím a co předávám dál.

Během naší spolupráce Tě budu podporovat k samostatnosti v hledání řešení problémů, ne k závislosti na mé osobě. Formu provázení budu intuitivně přizpůsobovat Tvému aktuálnímu rozpoložení a potřebám.

Někdy budeme pracovat strukturovaně a logicky, jindy budeme tvořit představy a vizualizovat si situace a taky se spojíme s Tvými skutečnými pocity a necháme promluvit Tvou autentičnost. Zvolené téma buď prodiskutujeme, nebo si odpovědi na své otázky najdeš skrze řízenou meditaci.

Pomůžu Ti myslet, nebudu Ti říkat, co máš dělat.
Pomůžu Ti překlenout rozdíl mezi tím, kde jsi teď, a kde chceš být za určitý čas.
Díky naší spolupráci budeš moci převzít zodpovědnost za svůj život. Naučíš se řídit svůj život tak, jak chceš TY. Ty budeš rozhodovat, kterým směrem se vydáš.
Síla, kterou během naší cesty získáš, Ti pomůže zjemnit strach ze změny a nejistoty, které Tě dříve svazovaly a omezovaly.
Zažiješ energetizující pocit ze sebepoznání, ze svého rozvoje a z objevování nových možností.
Cesta změny a s tím spojené sebepoznání zvýší Tvůj pocit vlastní hodnoty, který se odrazí jak ve vztahu s okolím, tak na Tvém sebevědomí.

Ctím zásady etického kodexu International Coach Federation. Veškeré informace sdělené během našeho setkání a materiály, se kterými budeme pracovat, jsou důvěrné.

Myslím si, že kdybych bez podrobnějšího popisu přeložila jednoslovně anglický pojem EMPOWERMENT, ztratil by většinu svého významu, který se pod ním skrývá. V překladu článku označuji Empowerment jako posilování důvěry ve vlastní schopnosti nebo rozvinutí potenciálu. Empowerment můžeme taky chápat jako „postavení se na vlastní nohy“  nebo jako dovolit si rozhodovat sama za sebe a nést za svůj život zodpovědnost.

Asi nejpřesnější definice slove Empowerment, který jsem našla je následující:

Zdroj:  „A Working Definition of Empowerment“ od amerického psychiatra Judiho Chamberlina

Význam anglického slova Power dynamics

Síla, která působí ve vztahu na podprahové úrovni a formuje jej – směřuje člověka buď do pozice vedoucího nebo následujícího, resp. pozice nadřazeného a podřazeného. Je to síla, která vytváří ve vztahu nerovnováhu.

Může i představovat způsob, jakým se mocenské vztahy mění působením vnitřních a vnějších sil.