Empatická komunikace z pohledu ženské cykličnosti

... proč reagujeme na stejné věci různě a naše tělo nechce spolupracovat podle našich představ?

  • Taky Tě štve, že své emoce, své chování, možná i celý svůj život, nemáš pod kontrolou? A čím více se snažíš kontrolovat, tím větší napětí v sobě cítíš?
  • Taky Ti někdy menstruace překáží nebo k ní nemáš moc pozitivní vztah?
  • Taky si z Tebe dělají v práci nebo v jiném kolektivu srandu, že máš “zase” PMS a už nevíš, jak jim máš říct, co bys potřebovala?
  • Zajímá Tě, jaký vliv má tvůj cyklus na to, jak prožíváš životní situace a jak na ně reaguješ?

Menstruace a ženská proměnlivost, tedy vliv menstruačního cyklu na život ženy, jsou v současné době velmi diskutovaným tématem. Ženy přestávají mít ostych před svou cykličností, učí se porozumět přirozeným pochodům svého těla a snaží se mu více přizpůsobovat a naslouchat jeho potřebám.

Menstruace je znovuobjevený symbol ženství

Nejde jen o fyziologický projev, je to součást našeho ženského vnitřního Já. Jde o krásné uvědomění a přiznání si, že jsme “Cyklické, proměnlivé bytosti”. Během svého měsíčního cyklu vystřídáme čtyři různé fáze a v každé z nich jsme jiné, jedinečné. Jinak prožíváme stejné situace, jinak reagujeme a v neposlední řadě i jinak komunikujeme.

Někdy jsme více kreativní, jindy více akční, komunikativní a někdy potřebujeme zůstat o samotě a mlčet. Mnohokrát jsme pohlcené našimi každodenními povinnostmi, takže si ani neuvědomujeme, jakými změnami naše tělo prochází a jak se tyto změny projevují na naší náladě nebo prožívání. Jinak řečeno, pod vlivem vnějšího tlaku unikáme z našeho těla a ignorujeme signály, které nám dává. Naše okolí, partneři, děti, kolegové, všichni od nás očekávají stále stejný výkon a tato, někdy více, někdy méně, skrytá očekávání v nás následně vygenerují zmiňovaný vnější tlak. Je totiž pro ně těžké pochopit, proč na úplně stejnou věc reagujeme odlišně. Tím samozřejmě vznikají nedorozumění a případně i konflikty.

A nesmíme taky zapomenout na svá osobní očekávání, kdy jsme schopny samy na sebe vyvinout obrovský tlak, tlak na výkon, službu, přizpůsobení se druhým a tím narušujeme svou jemnou rovnováhu těla, mysli i duše. Tělo reaguje bolestí hlavy, premenstruačním syndromem, bolestivou menstruací, únavou. Mysl reaguje podrážděností, vznětlivostí, vztahovačností. A duše vysílá SOS v podobě pociťovaného smutku a lítosti, který se nám jako emoci nedaří přiřadit k žádné události. Nacházíme se v rozpolcení, kdy jedna naše část chce stále stejně fungovat a nutí nás překonávat své hranice, ale tělo nezvládá, chybí nám energie a chuť do akce. A my se cítíme nějaké “pokažené”.

Našim blízkým bývá záhadou, proč nám někdy rozházené hračky, případně nevhodně “odložené” ponožky na pohovce nevadí a jindy to nedokážeme překousnout a dostáváme se do emocí.

Je to proto, že způsob, jakým komunikujeme s okolím, ale i samé se sebou, se mění podle toho, v jaké fázi našeho cyklu se momentálně nacházíme.

Přijďte zjistit, jaké jsou čtyři fáze ženského cyklu, jaký vliv mají na naši náladu a prožívání situací, a jak využít principů empatické komunikace pro pochopení svého nitra i pro harmoničtější komunikaci s okolím

  • Ukážu vám specifika čtyř komunikačních stylů, vycházejících z modelu nenásilné komunikace, a které se odrážejí v jednotlivých fázích ženského cyklu
  • Naučím vás, jak je využívat pro svůj vlastní prospěch i prospěch okolí
  • Zaměříme se i na spojení se svými vlastními potřebami, které se během cyklu mění a zároveň se periodicky opakují
  • Vysvětlím vám, jak můžeme těmto potřebám vyhovět s respektem k sobě i svému okolí
  • Povíme si, jak vysvětlit dětem a/nebo partnerovi, co se s námi během cyklu děje a jak beze strachu z nepochopení nebo zesměšnění vyslovit to, co potřebujeme
  • Představím vám několik technik, jak předcházet PMS (premenstruačnímu syndromu) a některé si přímo na místě vyzkoušíte

Délka kurzu:
Ochutnávkový kurz – 3 hodiny
Prohlubující kurz – celodenní – 8 hodin (více cvičení, rolových her, řízená meditace a pohyb)