Archiv rubriky: Kurzy

Ozpívej si své hranice

Víš, proč ptáci ráno zpívají?
Protože si zpěvem označují své teritorium. Dávají tím ostatním ptákům najevo, že jsou pánem daného území a platí zde jejich pravidla. Používají HLAS, aby všichni SLYŠELI, kde jsou jejich HRANICE.

U spousty žen, a kdysi i samu sebe nevyjímaje, vidím, že zůstávají zaseknuté v nefunkčních vztazích, ať už osobních nebo pracovních, jen proto, že z různých důvodů nedokážou říct “Ne”, “Dost”, “Potřebuju to jinak”, apod.

Nedokážou si VYKOMUNIKOVAT své hranice, přizpůsobují se, mlčí a polykají slova. Potlačují své pocity a nedovolí si vyjádřit nesouhlas. Hněvají se na druhé a mnohdy zažívají pocity křivdy. Jsou naštvané i na sebe, že to zase nezvládly, ustoupily nebo naopak řekly něco, čeho teď litují.

Vše nevyjádřené se jim pomalu ukládá v těle a doslova kvasí a škrtí tok energie. A ty ženy se pak diví, že jsou unavené a chybí jim chuť do života. Vyhýbají se konfliktům nebo i drobné výměně názorů, protože na to nemají sílu. Jsou v sevření zatím neurčitého strachu.

 •  KDYŽ SE NEVYSLOVÍME, když se naše slova zadrhnou v krku a my je polkneme, je to jako bychom polykaly jed. A to může vést i ke zdravotním potížím.
 • KDYŽ SE NEVYSLOVÍME, ztrácíme schopnost zvládat situace ve svém životě ve svůj prospěch a odevzdáváme sílu a moc nad sebou těm, před kterými ustupujeme.
 • KDYŽ SE NEVYSLOVÍME, vytváříme v sobě destruktivní energii, která nás oslabuje.

Pokud nám někdo nežádoucí vstoupí do našeho prostoru, ať už fyzického nebo energetického, máme na výběr 2 možnosti. Buď to budeme tiše tolerovat a svou nespokojenost potlačovat, nebo použijeme svůj hlas, vložíme do něj sílu svého záměru – dát jasně najevo svou hranici a “VYZPÍVÁME” si své teritorium, aby ten druhý věděl, že si dovolil více než je nám příjemné.
To vše ve správný okamžik a s ohleduplností k sobě i k druhému.

Pro firmy

Záživné, praktické a dynamické workshopy zaměřené na probuzení a prohloubení koučovacích dovedností, proaktivního a respektujícího přístupu v komunikaci a na poskytování konstruktivní zpětné vazby, na kterých se rozhodně nebudete nudit.

Žádná velká teorie, rovnou praxe.

Ve dvojicích i v malých skupinkách ochutnáte rozdíl mezi rozhovory vedenými běžným způsobem a rozhovory vedenými pomocí koučovacích principů, navíc podpořenými metodikou empatické komunikace.

Během dvou dní se dozvíte, jak otevřeně naslouchat svým kolegům, nadřízeným nebo podřízeným, jak pracovat se svými emocemi i s emocemi svého týmu nebo svých kolegů, a jak vést rozhovory vedoucí k dohodě nebo k nalezení řešení, které zrychlí a zefektivní vaši spolu/práci.

… jak může koučink a empatická komunikace zlepšit vztahy, prohloubit spolupráci a obnovit vzájemný respekt?

 • Ztrácíte na schůzkách čas dohadováním, které nikam nevede?
 • Máte pocit, že se ve vašem pracovním prostředí vytratil vzájemný respekt?
 • Hledáte cesty, jak zefektivnit komunikaci mezi sebou a podnítit pro-aktivitu při plnění pracovních úkolů?
 • Chcete zlepšit způsob, jakým se ve vaší firmě dává a/nebo přijímá zpětná vazba?

I když většina firem řeší podobná témata v rámci komunikace a mezilidských vztahů na pracovišti, je pro mne důležité, aby byl kurz, který budu realizovat v konkrétní, resp. vaší firmě, vytvořen přímo na míru, podle vašich aktuálních potřeb nebo témat.

Proto konkrétní obsahovou část kurzu tvořím v úzké spolupráci se zadavatelem školení, kdy si nejprve zjistím, co přesně byste chtěli zlepšit nebo řešit a jaký by měl být výsledek celé naší spolupráce. Zároveň mne zajímá, jak vnímají dané téma nominovaní účastníci kurzu, proto jsem s nimi, pokud to situace dovolí, krátce v kontaktu ještě před zahájením samotného kurzu a ladím obsah tak, aby vyhovoval oběma stranám, zadavateli i účastníkům.

Následně vám pošlu návrh struktury kurzu, který může trvat jeden nebo dva dny. Dbám na to, aby kurzy byly záživné a aby lidé potřebnou teorii vstřebali přímo z praktických cvičení a rolových her. Každým cvičením vás budou, kromě mě, doprovázet také pečlivě připravené pracovní materiály, které vám po skončení kurzu zůstanou nadále k dispozici.

Níže uvedenou strukturu kurzu proto prosím považujte za orientační. Tato struktura vychází z dříve realizovaných kurzů.

 • Co pro nás znamená konflikt, jak ho vnímáme, co nám dává i bere
 • Jak můžeme energii konfliktu využít k tvoření kreativních řešení
 • Demonstrace konfliktu a jeho řešení běžným způsobem vs. řešení skrze empatickou komunikaci
 • Co je empatie, kde ji najdu a jak mi může pomoct v nejen práci a nejen v konfliktech
 • Empatické rozhovory a význam ocenění a respektu v pracovních vztazích
 • Sokratův test aneb jak se správně ptát
 • Vlastnosti úspěšného interního kouče
 • Proces nastavení kariérních cílů
 • Aktivní interakce v rozhovoru – model GROWTH (Cíle, Realita, Možnosti, Postupy, Taktiky, Návyky) – praktický nácvik
 • Používáme model GROWTH: LCD model (Naslouchej, Ujasni si, Rozhodni se) – praktický nácvik
 • Naslouchání, které vede k pochopení: AMPP model (Zeptej se, Odzrcadli, Parafrázuj, Pokračuj) – praktický nácvik
 • Typy otevřených otázek, které podněcují přemýšlení o cílech nebo řešení
 • Věty a slovní spojení, které zabíjejí komunikaci a spolupráci
 • Osobní sdílení zkušeností se zpětnou vazbou od účastníků kurzu. Pohled dávajícího i přijímajícího.
 • Psychologické aspekty zpětné vazby
 • Typy zpětné vazby
 • Proces dávání zpětné vazby – model EEC (Příklad, Efekt, Co dál) – praktický nácvik
 • Proces přijímání zpětné vazby – model LCD (Naslouchej, Ujasni si, Rozhodni se) – praktický nácvik
 • Sdělování negativní/nepříjemné zpětné vazby
  • Jak vyjádřit nespokojenost a zabezpečit, aby přijímající zůstal otevřen hledání řešení – praktický nácvik
  • Jak přijmout a ustát nepříjemnou zpětnou vazbu, pracovat s emocemi a zůstat otevřen hledání řešení – praktický nácvik

Délka kurzu:
Základní verze: celodenní kurz – 7 hodin anebo dvoudenní kurz – 14 hodin v závislosti na tématu a počtu účastníků.
Kurzy je možné realizovat i v angličtině.

Naša spoločnosť BEZ TRANFORMÁTORY patrí pod odvetvie elektrotechniky a výroby, preto bolo pre mňa spolu s kolegami, absolvovanie interaktívneho školenia s témou – nenásilná komunikácia, veľkou výzvou. Na prvý pohľad sa môže totiž javiť, vzhľadom na predmet činnosti našej firmy, že je u nás riešenie komunikácie, emócií a vzťahov kdesi na chvoste priorít. Prispieva k tomu aj väčšie percento mužov zamestnancov. Na seminári pod vedením Lenky Urban sme sa však presvedčili o opaku. Postupne sme počas dvoch dní spoznávali naše vnútorné myšlienkové pochody, ktoré sú spojené s následnou verbálnou aj neverbálnou komunikáciou a nimi sú podmienené nielen naše medziľudské vzťahy, ale aj vzťah k sebe samému. Nadobudnuté poznatky hodnotím veľmi pozitívne a dodnes s úsmevom spomínam na dva dni semináru - vzťahy, komunikácia a emócie vložené do každodennosti vytvárajú pracovnú atmosféru, ktorá je najdôležitejším faktorom v spokojnom a harmonickom pracovnom živote.
BEZ Transformátory, Bratislava
“Very positive was the insight into psychology, feelings, reactions and related topics.” *** “Combination of 2 experienced and professional trainers, complementing each other. *** Very clear communication of the coach - clarifying unclear, or wrongly understood topics immediately.” *** “Positive thinking environment, encouraging to speak-up of every attendee." *** "Ice-breaking exercises - e.g. Zig, Zag, bang :)” *** “Exercises with predefined scenarios for the trainees to observe and learn” *** “Thank you very much to both of you Lenka, and Dan, for the inspiring training :)” ***
CAPCO, Bratislava

Kurzy pro firmy

Principy koučinku a empatické komunikace v pracovních vztazích

… jak může koučink a empatická komunikace zlepšit vztahy, prohloubit spolupráci a obnovit vzájemný respekt?

Záživný, praktický a dynamický workshop na probuzení a prohloubení koučovacích dovedností, na kterém se rozhodně nebudete nudit.

Žádná velká teorie,
rovnou praxe.
Ve dvojicích i v malých skupinkách ochutnáte rozdíl mezi rozhovory vedenými běžným způsobem a rozhovory vedenými pomocí koučovacích principů, navíc podpořenými metodikou empatické komunikace.

Během dvou dní se dozvíte, jak otevřeně naslouchat svým kolegům, nadřízeným nebo podřízeným, jak pracovat se svými emocemi i s emocemi svého týmu nebo svých kolegů, a jak vést rozhovory vedoucí k dohodě nebo k nalezení řešení, které zrychlí a zefektivní vaši spolu/práci.

 • Ztrácíte na schůzkách čas dohadováním, které nikam nevede?
 • Máte pocit, že se ve vašem pracovním prostředí vytratil vzájemný respekt?
 • Hledáte cesty, jak zefektivnit komunikaci mezi sebou a podnítit pro-aktivitu při plnění pracovních úkolů?
 • Chcete zlepšit způsob, jakým se ve vaší firmě dává a/nebo přijímá zpětná vazba?

Přijďte zjistit,

Marie, Bohumín

Pro veřejnost

Pokud u kurzů nejsou vypsány termíny, znamená to, že veřejně momentálně neprobíhají. Pokud vás obsah kurzu zaujme, můžete si jej objednat jako soukromý – pro skupinu svých přátel nebo i pro firmu.
V tom případě mi, prosím, napište svou poptávku do kontaktního formuláře, abychom dohodli detaily spolupráce.
Minimální počet pro soukromý kurz jsou čtyři osoby.

Ta, která si rozumí

Indiáni mají zvyk přezdívat se podle výrazné vlastnosti, která je dělá jedinečným. V jednom indiánském kmeni žila dívka, která když tancovala, vždy začalo pršet. Říkali jí „Ta, která tančí s deštěm“… Emoce a cykličnost. Sebe-obviňování, vina, pochybnosti. To vše ovlivňuje naši sebeúctu. Míra sebeúcty se odráží v našich vztazích a ovlivňuje kvalitu našeho života. Přijď vyzkoušet 5 transformačních kroků, které tě naučí vědomě vnímat, co se v Tobě odehrává a co ti okolí zrcadlí. Vykroč se mnou na cestu stát se Tou, která si rozumí.

Umění citlivé komunikace

Kurz vám zážitkovým způsobem pomůže pochopit, proč si někdy s lidmi nerozumíme, kde leží náš nevyužitý potenciál ve vyjadřování myšlenek, pocitů a potřeb a nasměruje nás na cestu k uzdravení mezilidských vztahů. Během našeho setkání ochutnáte rozdíl mezi běžnou komunikací a citlivou komunikací, která přináší porozumění sobě i druhému.

Jak si udržet lásku ve vztahu

Zážitkový seminář o jazycích lásky a o tom, proč si někdy nerozumíme ani s těmi nejbližšími. Na motivy světového bestselleru Dr. Garyho Chapmana Pět jazyků lásky. Zjistěte, co od vás partner ve vztahu očekává a naučte se projevovat lásku způsobem, který ho naplní štěstím a spokojeností. Ukážu vám, jak sdílet s partnerem své potřeby v lásce tak, aby jim porozuměl a dal vám znovu pocítit to, pro co jste se do něj zamilovali.

Bezkonfliktní partnerství

Zážitkový víkendový kurz pro páry o tom, proč je důležité umět spolu otevřeně mluvit, vyjadřovat, co cítíme a co prožíváme v příjemných i méně příjemných situacích a empaticky naslouchat jeden druhému. Vyzkoušíte si, jak řešit konflikty nenásilnou cestou v prostředí bezpečí a podpory, jak správně vyjadřovat své pocity a potřeby partnerovi/partnerce beze strachu z odmítnutí nebo zesměšnění a jak mu/ji projevit lásku tak, aby se cítil/a doslova v sedmém nebi. Podíváme se na rozdíly mezi ženským a mužským přístupem k řešení situací (Měsíční žena a Sluneční muž), probereme, jak nás ve vztahu ovlivňuje ženský cyklus, a naučíme se techniku, která nám pomůže ustát partnerovy / partnerčiny emoce

Empatická komunikace z pohledu ženské cykličnosti

Prožitkový a sdílecí seminář o čtyřech fázích ženského cyklu a o tom, jaký vliv má cyklus na naši náladu, prožívání situací a na způsob, jakým mluvíme se svým okolím. Povíme si, jak využít principů empatické komunikace pro pochopení svého nitra i pro harmoničtější komunikaci s okolím během své měsíční fáze. Procítíme si naše tělo a vztah k němu, spojíme se s svými dlouho potlačovanými ženskými potřebami a naučíme se je vyjádřit tak, abychom získaly pochopení a podporu od našich blízkých. Dovolíme si kontakt s naší vnitřní silou a odneseme si doporučení, jak dále rozvíjet a podporovat ženskost v nás.

Kurzy

Proč jsem začala organizovat kurzy, si můžete přečíst v článku: Když mí klienti nemají čas, namočí mě do seminářů.

Na svých seminářích, stejně jako při individuálních konzultacích, se snažím o praktický nácvik dovedností. Dbám na vyvážený obsah seminářů za použití principu:

 • Dozvím se
 • Vyzkouším a zažiji 
 • Odnesu si

Více informací o jednotlivých seminářích naleznete v sekcích Pro veřejnost nebo Pro firmy.