Tělo moje, děkuji Ti za lekci

Tělo moje, děkuji Ti.
Děkuji Ti za to, že jsi vydrželo trpělivě čekat na den, kdy si uvědomím, jak moc Ti ubližuji tím, co jím, co dělám, jak žiju. Až si uvědomím důležitost toho, jak společně strávíme náš den. Bude-li nám to ku prospěchu nebo ke zkáze.

Ano, byly doby, kdy jsem byla přesvědčená, že jíst jídlo v klidu za stolem je jen ztráta času. Kdy kvalitní, uvařené jídlo z čerstvých surovin je zbytečnost – přece stačí kus chleba s máslem, aby nebyl cítit hlad – a jedeme dál. Ó, jak hloupá jsem byla, jak hloupá. Zmasírovaná televizní reklamou, zabíjela jsem Tě pomalu studenými jogurty ráno, pizzou odpoledne a zeleninovým salátem večer – abych byla štíhlá. A výčitky ze snědené čokolády nebo zákusku jsem pracně vyháněla na běžeckém trenažéru v posilovně. Jít spát před půlnocí? Nejsem přece dítě. Prohýřené noci, zábava podpořená alkoholem, a ráno do práce. To „byl“ život!

Žila jsem život spáče, který se nepotřebuje hýbat a pokud ano, tak přesně podle trendu – běh nebo fitko. Odpusť mi, že jsem ignorovala Tvé signály, volající po změně. Odpusť mi, že jsem Tě nutila do výkonů, které byly nad Tvůj limit, a zlobila se, když už jsi nemohlo dál.

Děkuji Ti za trpělivost s mými toxickými myšlenkami

Myšlenkami, kterými jsem nám oslabovala orgány a které vytvářely tolik zbytečných emocí. Dusila jsem Tě potlačovanými, nezpracovanými emocemi a divila se, když mi najednou přestalo trávit a nemohla jsem nic jíst, nebo když jsem najednou začala přibírat a čím více jsem se omezovala v jídle, tím více jsem kynula… Když jsem Ti hořečnatým přemýšlením o minulosti nebo budoucnosti nedala v noci pořádného a kvalitního odpočinku a pak se divila, že ráno nemáš sílu vstát a fungovat…

Tělo moje, děkuji Ti za životní lekci, díky které jsem pochopila, že cesta, po které jsem se vydala, nikam nevede. Jsem vděčná za příležitost poznat Tě a pochopit, že bez Tebe nejsem nic.

Dnes k Tobě cítím velkou úctu.

Jsi chrámem mé duše, mým útočištěm, bezpečným přístavem a energetickým zdrojem, ze kterého můžu čerpat. Miluji Tě takové, jaké jsi.

Odpusť mi, prosím, můj hněv a zlost na Tebe za to, že jsi nebylo podle „mých“ představ – vlastně podle představ časopisů, televize a bohužel představ i mých blízkých.

Přijímám Tě takové, jaké jsi. Jsi přesně takové, jaké máš být. A já Ti děkuji, že jsi mi otevřelo oči. Naše společné oči.

Přeji Ti, abys po zbytek času, který nám tady na Zemi zbývá, mělo vše, co potřebuješ pro svou plnou spokojenost.

Slibuji Ti, že Tě budu chránit před nemocemi, pečovat o Tebe s láskou a pozorností a dám Ti vše, co budeš potřebovat – od kvalitního spánku, přes odpočinek, správný pohyb až po stravu a klidnou mysl.

Už se probouzím a naslouchám Ti, povídej…

Tělo. Chrám duše. Kancelář mysli. Živá schránka, která nás doprovází na naší životní pouti od narození až po smrt. Den co den. Reaguje citlivě na vše, co prožíváme, co se nám děje uvnitř i venku. Prosí o pomoc skrze bolest, nemoc. Děkuje nám skrze pružnost, uvolnění a zdraví.

Tělo. Jedno jediné v tomto životě. Mějme jej rádi takové, jaké je – odráží vše, čím jsme si v životě prošli. Pečujme o něj s láskou a úctou. Jiné už totiž v tomto životě nedostaneme…

Empatie pro mě znamená schopnost naladit se na pocity druhého člověka a mluvit o nich jeho vlastním jazykem. Je to umění cítit, co prožívá a zároveň si být stále vědom toho, že to nejsou mé pocity, ale jeho.

ČTYŘI KVALITY EMPATIE

 1. Ochota vnímat situaci z jiného úhlu pohledu – podívat se na ni očima druhého člověka a vidět ji jako pravdivou pro něj, i když já sama ji vnímám odlišně.
 2. Schopnost vnímat situaci bez analýz, hodnocení a soudů, které vytváří má mysl – zůstat objektivní.
 3. Ochota vcítit se do pocitů druhého člověka a „ochutnat“ je. Být zvědavý na to, co asi člověk v dané situaci může cítit a co může potřebovat? Vodítkem nám můžou být právě naše vlastní zkušenosti.
 4. Schopnost a ochota bavit se o pocitech s druhými. Mluvit o tom, co asi cítí a co potřebují, aniž bychom jim vkládali do úst naše vlastní interpretace myšlenek.

Abychom byli schopni empatie, je důležité začít u sebe – SEBE-EMPATIÍ.
Dokážeme-li být v kontaktu se svými pocity a potřebami a uvědomovat si podněty, které vedou k našim reakcím na danou situaci – dokážeme to stejné i u ostatních.

Video, které jednoduše vysvětluje, co je empatie:

Nenásilná komunikace

Marshall B. Rosenberg, zakladatel modelu nenásilné komunikace s jeho symboly.
Žirafa jako symbol empatie a šakal jako symbol kousavého vyjadřování, které vede k nedorozuměním.

Nenásilná komunikace je založená na předpokladu, že všichni lidé jsou schopni soucitu a uchylují se k násilí jen tehdy, když už nevidí jinou možnost, jak uspokojit své potřeby. Připomíná nám, že každý z nás má od narození přirozenou schopnost spolupráce a spojení s druhými lidmi (umění empatie), které jsou postupně potlačené vlivem společnosti, ve které se vyjadřování pocitů vnímá jako projev slabosti a vyjádření potřeby jako sobectví. Nenásilná komunikace nás osvobozuje od našich zažitých vzorců chování v komunikaci s druhými i v komunikaci samých se sebou.

Nenásilná komunikace nás učí:

 • Jak naše myšlenky, přesvědčení, soudy, hodnocení, analýzy a OČEKÁVÁNÍ přispívají ke zkreslování prožívané situace a tím pádem k nedorozuměním a konfliktům
 • Jak získat spojení s tím, co se děje v našem nitru i v nitru našeho partnera, dítěte, rodiče, kamaráda nebo kolegy
 • Naslouchat očima, ušima i srdcem
 • Bezkonfliktně vyjádřit, co cítím a co potřebuji beze studu či strachu z odmítnutí nebo zesměšnění

Využívání principů nenásilné (též empatické) komunikace vede k minimalizaci nedorozumění a k rozvoji empatie vůči sobě i druhým. Rozvíjí soucit, zjemňuje člověka tím, že snižuje agresivitu, léčí a posiluje vztahy.

Jsem trpělivá průvodkyně, která respektuje Tvou osobnost a autentičnost.

Za klíčové nástroje své práce považuji vzájemnou důvěru, empatii a naslouchání druhému ušima, očima i srdcem.

Mám osobní zájem na Tvém úspěchu, proto se Tě vždy budu snažit motivovat a dostat z Tebe maximum pro změnu, pro kterou jsi se rozhodl/a. Těší mě vidět člověka zvládat výzvy. Je to neuvěřitelně posilující oboustranný zážitek. Je to energie, která dává sílu měnit a posouvat věci vpřed.

Prošla jsem intenzívním výcvikem koučovacích dovedností, včetně tréninku intuitivního koučování, u společnosti Results Coaching Systems. Ta vyučuje specifickou formu koučování zaměřenou na hledání řešení.

Mám za sebou absolvování několika kurzů nenásilné komunikace včetně mezinárodního intenzívního výcviku, dále kurzy vyjednávání, argumentace a přesvědčování, Focusingu a práce s motivací.

Sama se účastním prožitkových sebe rozvojových seminářů, vzdělávám se v oblasti psychologie, studovala jsem tibetský buddhismus a studuji tradiční čínskou medicínu, která mně inspiruje svým celistvým přístupem k léčení člověka. Neustále rozvíjím své znalosti a dovednosti.

Absolvovala jsem meditační odloučení v Anglii, které mi, kromě jiného, pomohlo získat větší kontakt se svou intuicí a prohloubit dovednost empatie, mám za sebou týdenní pobyt ve tmě a dále pokračuji v meditačních a relaxačních cvičeních.

Za nejpřínosnější výcvik však považuji praxi – vlastní zkušenosti a prožitky, během kterých jsem měla a stále mám možnost vyzkoušet to, co se učím a co předávám dál.

Během naší spolupráce Tě budu podporovat k samostatnosti v hledání řešení problémů, ne k závislosti na mé osobě. Formu provázení budu intuitivně přizpůsobovat Tvému aktuálnímu rozpoložení a potřebám.

Někdy budeme pracovat strukturovaně a logicky, jindy budeme tvořit představy a vizualizovat si situace a taky se spojíme s Tvými skutečnými pocity a necháme promluvit Tvou autentičnost. Zvolené téma buď prodiskutujeme, nebo si odpovědi na své otázky najdeš skrze řízenou meditaci.

Pomůžu Ti myslet, nebudu Ti říkat, co máš dělat.
Pomůžu Ti překlenout rozdíl mezi tím, kde jsi teď, a kde chceš být za určitý čas.
Díky naší spolupráci budeš moci převzít zodpovědnost za svůj život. Naučíš se řídit svůj život tak, jak chceš TY. Ty budeš rozhodovat, kterým směrem se vydáš.
Síla, kterou během naší cesty získáš, Ti pomůže zjemnit strach ze změny a nejistoty, které Tě dříve svazovaly a omezovaly.
Zažiješ energetizující pocit ze sebepoznání, ze svého rozvoje a z objevování nových možností.
Cesta změny a s tím spojené sebepoznání zvýší Tvůj pocit vlastní hodnoty, který se odrazí jak ve vztahu s okolím, tak na Tvém sebevědomí.

Ctím zásady etického kodexu International Coach Federation. Veškeré informace sdělené během našeho setkání a materiály, se kterými budeme pracovat, jsou důvěrné.

Myslím si, že kdybych bez podrobnějšího popisu přeložila jednoslovně anglický pojem EMPOWERMENT, ztratil by většinu svého významu, který se pod ním skrývá. V překladu článku označuji Empowerment jako posilování důvěry ve vlastní schopnosti nebo rozvinutí potenciálu. Empowerment můžeme taky chápat jako „postavení se na vlastní nohy“  nebo jako dovolit si rozhodovat sama za sebe a nést za svůj život zodpovědnost.

Asi nejpřesnější definice slove Empowerment, který jsem našla je následující:

 • Být si vědom vlastní možnosti rozhodnout se,
 • Mít přístup k informacím a zdrojům,
 • Mít více možností na výběr (nejenom ano-ne, buď- a nebo),
 • Asertivita,
 • Pocit, že můžu něco změnit (mít naději),
 • Myslet kriticky a umět se podívat na věci z různých úhlů,
 • Poznat a naučit se vyjadřovat svůj vztek,
 • Necítit se osaměle, cítit, že někam patřím,
 • Pochopit, že lidé mají svá práva,
 • Mít možnost ovlivňovat svůj život a společenství, kde žiji,
 • Učit se dovednostem, které považuji za důležité,
 • Ovlivňovat pohled druhých na moje vlastní možnosti,
 • „Nezůstat stát v koutě“,
 • Osobní růst a vývoj je nekonečný,
 • Budování pozitivního sebeobrazu a překonání „stigmatu“.¨

Zdroj:  „A Working Definition of Empowerment“ od amerického psychiatra Judiho Chamberlina

Význam anglického slova Power dynamics

Síla, která působí ve vztahu na podprahové úrovni a formuje jej – směřuje člověka buď do pozice vedoucího nebo následujícího, resp. pozice nadřazeného a podřazeného. Je to síla, která vytváří ve vztahu nerovnováhu.

Může i představovat způsob, jakým se mocenské vztahy mění působením vnitřních a vnějších sil.