Když mí klienti nemají čas, namočí mě do seminářů

Jak jsem se dostala k nenásilné komunikaci, jsem popsala ve svém příběhu. Součástí mého výcviku v komunikaci a mezilidských vztazích je však ještě jeden zdroj, díky kterému zažívám harmonii nejen ve vztahu s manželem. Jsou to díla amerického manželského poradce a spisovatele Garyho Chapmana o pěti jazycích lásky. Kniha Pět jazyků lásky mi kromě očí otevřela i srdce a díky tomu jsem pochopila, proč mezi mnou a manželem z ničeho nic vznikají konflikty anebo proč se hádám s rodiči o vysloveně blbostech.

Láska jako trám trvá věčně jen ve filmech

Pochopila jsem, jaký projev lásky se nejvíce dotkne srdce mého manžela a po téměř třiceti letech konečně uviděla, jakým jazykem lásky ke mně promlouvají mí rodiče. Uvědomila jsem si, kolik zbytečného nedorozumění, konfliktů a “tichých domácností“ jsme zažili jen kvůli tomu, že jsme si projevovali lásku způsobem, který ten druhý nedokázal přijmout. A pocit nepřijetí, pocit bezvýznamnosti pro druhého, se u mne odrážel nejen v reakcích vůči manželovi nebo rodičům, ale i vůči mému širšímu okolí. Měnily mi optiku, jakou jsem vnímala svět. Byl chladný, nebezpečný a problémy se zdály být nepřekonatelné.

Zůstat nebo odejít?

Poznání konceptu pěti jazyků lásky mi pomohlo se ještě více sblížit s mým manželem a náš vztah se posílil. V době užívání si krásy jazyků lásky ve svém vztahu ke mně docházela na koučink žena, která řešila dilema, jestli zůstat ve vztahu nebo požádat o rozvod. Cítila se ve vztahu opomíjená, bezvýznamná, nemilovaná. Její snahy o vyjádření nespokojenosti se vztahem končily hádkou a tím, že její manžel začal spát na gauči.

Cizinci ve vlastním vztahu

Čím více mu vyčítala, že se jí nevěnuje tak, jak by chtěla, tím více se sobě odcizovali. Problém byl v tom, že ani sama klientka nevěděla, jak přesně by měl ten zájem ze strany manžela vypadat, aby ji uspokojil. Společně jsme rozpletly klubko nejasných nenaplněných potřeb a zjistily jsme, že jejím jazykem lásky je pozornost, zatímco manžel k ní mluvil jazykem služby.

První krok je nejtěžší…

Pomohla jsem ji změnit způsob, jakým s manželem mluví o svých pocitech a potřebách. Moje klientka se rozhodla, že se nejprve zaměří na projevy lásky ke svému manželovi. Zanedlouho zjistila, že, čím více manželovi říká, že ho miluje, mluví s ním laskavým tónem, podporuje ho v rozhodování a poděkuje mu za pomoc s domácností, tím víc je na ni manžel příjemnější a celkově je veselejší. Za pár dní se na ni manžel přestal podezřele dívat, uvolnil se a začal si lásku své ženy užívat.

… ale právě díky němu můžou nastat velké změny

V tu chvíli se klientka cítila dostatečně silná na to, aby s ním mohla mluvit o svých potřebách v lásce tak, jak to se mnou trénovala. Jak rozhovor probíhal a jak proměnu své ženy vnímal její muž, si můžete přečíst v článku: S rozchodem ještě počkejte aneb jak požádat partnera o víc lásky.

Klientka byla nadšená proměnou jejich vztahu a na rozvod zapomněla.

Přečtěte si to celé

Tento úspěch mě motivoval k tomu, abych vědomosti o pěti jazycích lásky šířila dál mezi klienty. Byla to sice malá, ale podstatná část mé práce s lidmi a výborně se doplňovala s nenásilnou komunikací. Doporučovala jsem a stále doporučuji k přečtení celou knihu, protože jsem si jistá, že si v ní každý najde právě to, co v danou chvíli potřebuje a může se k tématům opakovaně vracet.

Nápad, který zrealizoval někdo jiný

Jenže, klienti reagovali na to tím, že nemají čas číst celou knihu a chtěli po mě výcuc, který jsem zase já odmítla poskytovat. Až jedna klientka přišla s nápadem, ať na téma pěti jazyků lásky udělám seminář. Určitě to bude zajímat více lidí a ona sama by už teď věděla minimálně o pěti svých kamarádkách, které by rády seminář absolvovaly. Je pro ni pohodlnější, vyhradit si tři hodiny na seminář, než číst po kouscích knihu a opakovaně se vracet na začátek. To víte, práce, děti, domácnost…

Semináře pro veřejnost? Výstřel z komfortní zóny

A tak jsem začala na její podnět organizovat semináře o pěti jazycích lásky. A když jdete tam, kam máte jít, celý vesmír se spojí, aby vás na cestě doprovodil. Seminářů na podněty klientek vzniklo více a jejich přehled najdete v sekci Kurzy.

PS: Ta paní, která mě do seminářů namočila, na něj zatím ještě nedorazila

Empatie pro mě znamená schopnost naladit se na pocity druhého člověka a mluvit o nich jeho vlastním jazykem. Je to umění cítit, co prožívá a zároveň si být stále vědom toho, že to nejsou mé pocity, ale jeho.

ČTYŘI KVALITY EMPATIE

 1. Ochota vnímat situaci z jiného úhlu pohledu – podívat se na ni očima druhého člověka a vidět ji jako pravdivou pro něj, i když já sama ji vnímám odlišně.
 2. Schopnost vnímat situaci bez analýz, hodnocení a soudů, které vytváří má mysl – zůstat objektivní.
 3. Ochota vcítit se do pocitů druhého člověka a „ochutnat“ je. Být zvědavý na to, co asi člověk v dané situaci může cítit a co může potřebovat? Vodítkem nám můžou být právě naše vlastní zkušenosti.
 4. Schopnost a ochota bavit se o pocitech s druhými. Mluvit o tom, co asi cítí a co potřebují, aniž bychom jim vkládali do úst naše vlastní interpretace myšlenek.

Abychom byli schopni empatie, je důležité začít u sebe – SEBE-EMPATIÍ.
Dokážeme-li být v kontaktu se svými pocity a potřebami a uvědomovat si podněty, které vedou k našim reakcím na danou situaci – dokážeme to stejné i u ostatních.

Video, které jednoduše vysvětluje, co je empatie:

Nenásilná komunikace

Marshall B. Rosenberg, zakladatel modelu nenásilné komunikace s jeho symboly.
Žirafa jako symbol empatie a šakal jako symbol kousavého vyjadřování, které vede k nedorozuměním.

Nenásilná komunikace je založená na předpokladu, že všichni lidé jsou schopni soucitu a uchylují se k násilí jen tehdy, když už nevidí jinou možnost, jak uspokojit své potřeby. Připomíná nám, že každý z nás má od narození přirozenou schopnost spolupráce a spojení s druhými lidmi (umění empatie), které jsou postupně potlačené vlivem společnosti, ve které se vyjadřování pocitů vnímá jako projev slabosti a vyjádření potřeby jako sobectví. Nenásilná komunikace nás osvobozuje od našich zažitých vzorců chování v komunikaci s druhými i v komunikaci samých se sebou.

Nenásilná komunikace nás učí:

 • Jak naše myšlenky, přesvědčení, soudy, hodnocení, analýzy a OČEKÁVÁNÍ přispívají ke zkreslování prožívané situace a tím pádem k nedorozuměním a konfliktům
 • Jak získat spojení s tím, co se děje v našem nitru i v nitru našeho partnera, dítěte, rodiče, kamaráda nebo kolegy
 • Naslouchat očima, ušima i srdcem
 • Bezkonfliktně vyjádřit, co cítím a co potřebuji beze studu či strachu z odmítnutí nebo zesměšnění

Využívání principů nenásilné (též empatické) komunikace vede k minimalizaci nedorozumění a k rozvoji empatie vůči sobě i druhým. Rozvíjí soucit, zjemňuje člověka tím, že snižuje agresivitu, léčí a posiluje vztahy.

Jsem trpělivá průvodkyně, která respektuje Tvou osobnost a autentičnost.

Za klíčové nástroje své práce považuji vzájemnou důvěru, empatii a naslouchání druhému ušima, očima i srdcem.

Mám osobní zájem na Tvém úspěchu, proto se Tě vždy budu snažit motivovat a dostat z Tebe maximum pro změnu, pro kterou jsi se rozhodl/a. Těší mě vidět člověka zvládat výzvy. Je to neuvěřitelně posilující oboustranný zážitek. Je to energie, která dává sílu měnit a posouvat věci vpřed.

Prošla jsem intenzívním výcvikem koučovacích dovedností, včetně tréninku intuitivního koučování, u společnosti Results Coaching Systems. Ta vyučuje specifickou formu koučování zaměřenou na hledání řešení.

Mám za sebou absolvování několika kurzů nenásilné komunikace včetně mezinárodního intenzívního výcviku, dále kurzy vyjednávání, argumentace a přesvědčování, Focusingu a práce s motivací.

Sama se účastním prožitkových sebe rozvojových seminářů, vzdělávám se v oblasti psychologie, studovala jsem tibetský buddhismus a studuji tradiční čínskou medicínu, která mně inspiruje svým celistvým přístupem k léčení člověka. Neustále rozvíjím své znalosti a dovednosti.

Absolvovala jsem meditační odloučení v Anglii, které mi, kromě jiného, pomohlo získat větší kontakt se svou intuicí a prohloubit dovednost empatie, mám za sebou týdenní pobyt ve tmě a dále pokračuji v meditačních a relaxačních cvičeních.

Za nejpřínosnější výcvik však považuji praxi – vlastní zkušenosti a prožitky, během kterých jsem měla a stále mám možnost vyzkoušet to, co se učím a co předávám dál.

Během naší spolupráce Tě budu podporovat k samostatnosti v hledání řešení problémů, ne k závislosti na mé osobě. Formu provázení budu intuitivně přizpůsobovat Tvému aktuálnímu rozpoložení a potřebám.

Někdy budeme pracovat strukturovaně a logicky, jindy budeme tvořit představy a vizualizovat si situace a taky se spojíme s Tvými skutečnými pocity a necháme promluvit Tvou autentičnost. Zvolené téma buď prodiskutujeme, nebo si odpovědi na své otázky najdeš skrze řízenou meditaci.

Pomůžu Ti myslet, nebudu Ti říkat, co máš dělat.
Pomůžu Ti překlenout rozdíl mezi tím, kde jsi teď, a kde chceš být za určitý čas.
Díky naší spolupráci budeš moci převzít zodpovědnost za svůj život. Naučíš se řídit svůj život tak, jak chceš TY. Ty budeš rozhodovat, kterým směrem se vydáš.
Síla, kterou během naší cesty získáš, Ti pomůže zjemnit strach ze změny a nejistoty, které Tě dříve svazovaly a omezovaly.
Zažiješ energetizující pocit ze sebepoznání, ze svého rozvoje a z objevování nových možností.
Cesta změny a s tím spojené sebepoznání zvýší Tvůj pocit vlastní hodnoty, který se odrazí jak ve vztahu s okolím, tak na Tvém sebevědomí.

Ctím zásady etického kodexu International Coach Federation. Veškeré informace sdělené během našeho setkání a materiály, se kterými budeme pracovat, jsou důvěrné.

Myslím si, že kdybych bez podrobnějšího popisu přeložila jednoslovně anglický pojem EMPOWERMENT, ztratil by většinu svého významu, který se pod ním skrývá. V překladu článku označuji Empowerment jako posilování důvěry ve vlastní schopnosti nebo rozvinutí potenciálu. Empowerment můžeme taky chápat jako „postavení se na vlastní nohy“  nebo jako dovolit si rozhodovat sama za sebe a nést za svůj život zodpovědnost.

Asi nejpřesnější definice slove Empowerment, který jsem našla je následující:

 • Být si vědom vlastní možnosti rozhodnout se,
 • Mít přístup k informacím a zdrojům,
 • Mít více možností na výběr (nejenom ano-ne, buď- a nebo),
 • Asertivita,
 • Pocit, že můžu něco změnit (mít naději),
 • Myslet kriticky a umět se podívat na věci z různých úhlů,
 • Poznat a naučit se vyjadřovat svůj vztek,
 • Necítit se osaměle, cítit, že někam patřím,
 • Pochopit, že lidé mají svá práva,
 • Mít možnost ovlivňovat svůj život a společenství, kde žiji,
 • Učit se dovednostem, které považuji za důležité,
 • Ovlivňovat pohled druhých na moje vlastní možnosti,
 • „Nezůstat stát v koutě“,
 • Osobní růst a vývoj je nekonečný,
 • Budování pozitivního sebeobrazu a překonání „stigmatu“.¨

Zdroj:  „A Working Definition of Empowerment“ od amerického psychiatra Judiho Chamberlina

Význam anglického slova Power dynamics

Síla, která působí ve vztahu na podprahové úrovni a formuje jej – směřuje člověka buď do pozice vedoucího nebo následujícího, resp. pozice nadřazeného a podřazeného. Je to síla, která vytváří ve vztahu nerovnováhu.

Může i představovat způsob, jakým se mocenské vztahy mění působením vnitřních a vnějších sil.